POHON MANGKOK / MANGKOKAN (Nothopanax Scutellarium Merr)

Famili : Araliaceae. Nama daerah : • Jawa : Godong mangkokan • Melayu : Daun koin, daun mangkok, daun papeda • Madura : Puring • Sunda : Mamanukan Asing : Saucer leaf, shell leaf...